Žuvací tabak

Je potrebné si vysvetliť, čo je žuvací tabak a čo SNUS, teda orálny tabak. Uvádzame výňatok zo zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žuvaci tabak

  • „je bezdymový tabakový výrobok určený na žuvanie“ (§2 ods.3)
  • legálne predávaný na Slovensku

 

SNUS – tabak na orálne použitie

  • „je tabakový výrobok určený na orálne použitie okrem tabakového výrobku určeného na inhalovanie alebo žuvanie, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z tabaku, vo forme prášku alebo častíc alebo  v kombinácií týchto foriem, najmä tých, ktoré sa uvádzajú na trh v podobe porcií v nepriepustných vrecúškach alebo poréznych vrecúškach.“ (§2 ods.3)
  • „uvádzanie tabaku na orálne použitie na trh je zakázané“(§13) s výnimkou Švédska

Produkty, ktoré ponúkame sú výhradne žuvacie tabaky. Mirage Distribution SK, s.r.o. je dovozcom žuvacích tabakov priamo od výrobcov. Kúpou produktov od nás máte istotu súladu so slovenskou legislatívou.